dimecres, 12 de setembre de 2012

Programació per Quart de Primària: Well Done 4

WELL DONE 4: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTSWELCOME: The blue owls club
OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Fent una descripció d’altres persones.
- Preguntant per la salut  d’altres i parlant de la pròpia.
-Formulant i responent preguntes sobre informació personal.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Entenent informació personal.
-    Reconeixent una descripció d’ altres persones.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Essent capaç de llegir-reconèixer una descripció d’ altres persones.
-    Seguint el text en una història.

d) Escriure
-    Escriure informació personal.
-    Escriure una descripció d’ una persona mencionant els seus gustos i habilitats.

   UNITAT 1: What time is it?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Parlant sobre activitats de la rutina diària.
-    Dient la hora.
-    Formulant i responent preguntes sobre l’ hora.


b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent les hores.
-    Reconeixent les activitats de la rutina diària.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Llegir l’ hora.
-    Llegir frases sobre activitats de la rutina diària.
-    Seguint el text en una història amb vinyetes.

d) Escriure
§    Escriure frases sobre activitats de la rutina diària.
-    Escriure frases en singular i plural amb It’s a i They’re.
-    Escriure un email sobre la rutina diària.
-    Escriure expressions

   
   UNITAT 2: What day is it?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient els dies de la setmana i les assignatures del col·legi.
-   Formulant i responent preguntes sobre quin dia són les assignatures del col·legi a partir de Have you got (Art) on (Fridays)? Yes, we have. No, We haven’t.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els dies de la setmana i les assignatures del col·legi.
-    Entenent una història amb vinyetes.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Podent llegir-reconèixer frases sobre quins dies són les assignatures del col·legi.
-    Seguint el text en una història i en una cançó.

d) Escriure
-    Escriure els dies de la setmana i les assignatures del col·legi.
-    Escriure una descripció del seu dia preferit de col·legi.

   
    UNITAT 3: It’s windy.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient adjectius per descriure el temps i les estacions.
-  Formulant i responent preguntes sobre el temps fent servir What’s the weather like (now)? It’s sunny.
-    Formulant i responent preguntes sobre les activitats preferides: What do you like doing? I like (swimming).

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
- Reconeixent adjectius per descriure el temps i el vocabulari de les estacions.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c ) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    llegint una història.

d) Escriure
-    Escriure frases sobre les activitats preferides.
-    Escriure una descripció de la seva estació favorita.

   
    UNITAT 4: It’s strong.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient noms d’animals i  les seves característiques.
-  Formulant i responent preguntes sobre com són els animals fent servir Is it (strong)? Yes, it is/No, it isn’t. Are they (beautiful)? Yes, they are/No, they aren’t.
-    Formulant i responent preguntes sobre el que la gent està fent, per exemple What are you doing? I’m (eating). What’s he/she doing? He’s/she’s (talking).

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms dels animals i  les seves característiques.
-    Reconeixent els adjectius descriptius.
-    Reconeixent accions.
-    Entenent una història amb vinyetes.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
- Podent llegir-reconèixer frases sobre les característiques dels animals.
-    Llegint frases sobre el que la gent està fent.
-    Seguint el text en una història.

d)Escriure:
-    Escriure descripcions de la família i amics i el que estan fent.


UNITAT 5: Where’s the park?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient noms de llocs.
-    Dient on són alguns llocs.
-    Donant instruccions per arribar a un lloc.
-    Formulant i responent preguntes per arribar a un lloc.

b)Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent les preposicions.
-    Entenent direccions.
-    Entenent una història amb recolzament visual.

c )Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
-    Podent llegir-reconèixer direccions.
-    Seguint el text en una història.

d)Escriure
-    Escriure direccions.
-    Escriure una descripció de la seva localitat.


       UNITAT 6: What shall we do?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Fent suggeriments.
-    Preguntant i responent a suggeriments.
- Formulant i responent preguntes sobre el que se vol fer al temps lliure.

b)Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms de les activitats de temps lliure.
-    Entenent una història amb vinyetes.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
- Podent llegir-reconèixer expressions per fer i respondre a suggeriments.
-     Llegint una història.

d) Escriure
-    Escriure expressions per fer i respondre a suggeriments.
-    Escriure preguntes i respostes del que es vol fer amb el temps lliure.
-    Escriure una postal.

    UNITAT GOODBYE: Well done, Blue Owls!

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-   Dient frases fent servir el llenguatge après mentre es fa el curs.
-  Formulant i responent preguntes fent servir el llenguatge après durant el curs.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent el vocabulari del curs.

c) Llegir i comprendre
§   Ser capaç de llegir textos escrits:
- Podent llegir-reconèixer preguntes i respostes fent servir el llenguatge après durant el curs.

d) Escriure
-    Escriure preguntes i respostes fent servir el llenguatge après mentre es fa el curs.
-    Escriure la descripció del seu personatge.


FESTIVALS

Halloween
§   Participar en interaccions orals:
-    Dir paraules relacionades amb Halloween.
-    Cantar We can scare you.
-    Nomenar objectes de Halloween.

Festivals in Britain
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient els mesos, les estacions de l’any i les festes de Gran Bretanya.
-   Cantant el chant Months.
Christmas
§   Participar en interaccions orals:
               -    Dient vocabulari relacionat amb Nadal.
               -    Cantar A Christmas tree.
               -    Emprar expressions de Nadal.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada