dimecres, 12 de setembre de 2012

Programació per Tercer de Primària: Well Done 3

WELL DONE 3: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTSWELCOME

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)  Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient color + objecte.
-    Dient l’alfabet i lletrejant.
-    Dient hello i goodbye.
-    Dient el seu nom i preguntant els noms dels altres.
-    Dient la seva edat i preguntant per les edats dels altres.
-    Dient com està i interessant-se per la salut dels altres.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Entenent una història amb suport visual.

c) Llegir i comprendre
-    Poder llegir-reconèixer els números del 1 al 10.
-    Llegir frases que expressen número + objecte.

d) Escriure
-    Escriure el seu color preferit.
-    Escriure frases sobre les joguines que té.
-    Escriure color + objecte.


UNITAT 1: It’s a rocket

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Descrivint la casa i les habitacions fent servir there’s i there are.
- Preguntant i responent sobre la posició de les coses fent servir Where’s...?

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms de diferents mobles.
-    Reconeixent una descripció d’una casa i les seves habitacions.
-    Entendre una història amb suport visual.

c) Llegir i  comprendre
-    Llegir i reconèixer preposicions.
-    Llegir i entendre la posició de les coses.
-    Llegir i entendre una història.

d) Escriure
               -    Escriure noms de mobles.
-    Escriure una descripció d’una casa i les seves habitacions.
-    Escriure preposicions.
-    Escriure la posició de les coses amb there’s  i there are.


UNITAT 2: Is it an elephant?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient el nom dels animals.
-    Dient que es té gana i set.
-    Fent frases amb a/an.
-    Descrivint animals fent servir It’s got i It hasn’t got.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent frases per descriure animals.
-    Reconeixent la descripció d’un animal.
-    Reconeixent quan algú té gana i set.
-    Entendre una història amb suport visual.

c) Llegir i comprendre
-    Poder llegir frases descrivint animals amb It’s got i It hasn’t got.
-    Poder llegir-reconèixer la descripció d’un animal.
-    Llegir i entendre una història.

d) Escriure
- Escriure frases per descriure animals fent servir It’s got i It hasn’t got.
-    Escriure frases amb a/an.
-    Escriure una descripció del seu animal preferit.


UNITAT 3: He’s got short hair.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
              -    Dient el nom de les peces de vestir.
              -    Preguntant i responent sobre l’apariència de les persones fent servir Has (she) got (dark hair)?

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms de la roba.
-    Reconeixent adjectius per descriure persones.
-    Reconeixent frases per identificar persones per la roba que porten.
-    Entendre una història amb suport visual.

c) Llegir i comprendre
-    Llegir descripcions de persones.
-    Llegir frases per identificar persones per la roba que porten.
-    Llegir i entendre una història.


d) Escriure
-    Escriure una descripció d’una persona.
-    Escriure una descripció de la roba que porten les persones.
-    Escriure una descripció de sí mateixos i de la roba que duen posada.


   UNITAT 4: Do you like cake?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient noms de menjars i begudes.
-    Descrivint els gustos d’altres persones en menjar i beure.
-    Preguntant i responent sobre gustos de menjar utilitzant Do you like...?

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent noms de menjar i beure.
-    Reconeixent els gustos en menjar.
-    Entendre una història amb suport visual.

c) Llegir i comprendre
-    Poder llegir-reconèixer noms de menjar i beure.
-    Poder llegir-reconèixer els gustos en menjar.
-    Llegir frases que expressen els gustos d’altres persones en menjar.
-    Llegir i entendre una història.

d) Escriure
-    Escriure noms de menjars i begudes.
-    Escriure frases expressant els gustos d’altres persones en menjar.
-    Escriure una descripció del seu menjar favorit.

   
   UNITAT 5: Can you sing?

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
               -    Dient noms d’activitats de lleure.
               -    Parlar sobre destreses.
          -    Preguntant i responent sobre destreses.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
               -    Reconeixent els noms d’activitats de temps lliure.
               -    Reconeixent noms de destreses.
               -    Reconeixent adjectius per descriure sentiments.
          -    Entendre una història amb suport visual.

c) Llegir i comprendre
-    Poder llegir-reconèixer activitats de temps lliure.
-    Poder llegir-reconèixer els noms de destreses.
-    Llegir adjectius per descriure sentiments.
-    Llegir i entendre com se senten les persones.
-    Llegir i entendre una història.

d) Escriure
-    Escriure noms d’activitats de temps lliure.
-    Escriure destreses.
-    Escriure una descripció de com se senten les persones.
-    Escriure una carta a un amic.


UNITAT 6: In my house.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a)  Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
                -    Dient noms de mobles.
                -    Dient les preposicions.
          -    Preguntant i responent sobre la posició de les coses fent servir Where’s...?

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent els noms dels mobles.
-    Reconeixent una descripció de la casa i les habitacions.
-    Reconeixent les preposicions.
-    Reconeixent la posició de les coses.
-    Entendre una història amb suport visual.

c) Llegir i comprendre
-    Poder llegir-reconèixer una descripció d’una casa i les habitacions.
-    Llegir preposicions.
-    Poder llegir la posició de les coses.
-    Llegir i entendre una història.

d) Escriure
-    Escriure noms de mobles.
-    Escriure una descripció d’una casa i les habitacions.
-    Escriure la posició de les coses fent servir There’s i There are.
-    Descriure la seva habitació.

   
   UNITAT : Holiday time

OBJECTIUS DIDÀCTICS
a) Parlar i conversar
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient el vocabulari del curs.
-    Dient les estructures del curs.
- Preguntant i responent sobre objectes amb les estructures i el vocabulari del curs.

b) Escoltar i comprendre
§   Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’aula:
-    Reconeixent les estructures i el vocabulari del curs.

c) Llegir i comprendre
-    Poder llegir-reconèixer el vocabulari del curs.
-    Llegir les estructures del curs.

d) Escriure
          -    Escriure les estructures i el vocabulari del curs.
-    Escriure preguntes i respostes amb el llenguatge de tot el curs.
-    Escriure frases amb les estructures i el vocabulari del curs.
-    Escriure una descripció del seu personatge preferit.FESTIVALS

     Halloween
§   Participar en interaccions orals:
-    Dir paraules relacionades amb  Halloween.
-    Cantar Halloween Night.
-    Nomenar objectes de Halloween.

     Christmas
§   Participar en interaccions orals:
-    Dient vocabulari relacionat amb el Nadal.
-    Cantar Jingle Bells.
-    Emprar expressions de Nadal.

  Carnival
§  Participar en interaccions orals:
-    Dient vocabulari relacionat amb el carnaval.
-    Cantar Do the hokey-cokey.
-    Dir salutacions de carnaval.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada