dimecres, 25 de setembre de 2013

Programació Curs 2013/2014 per P5: Splash B

I aquí, la programació del llibre de P5.


SPLASH B: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS


UNITAT D’INTRODUCCIÓ: HELLO

TEMA
Salutacions i presentacions
OBJECTIUS
§  reconèixer i respondre a la pregunta How old are you?
§  Presentar i practicar el lèxic dels números del 6 al 10.
§  Presentar i practicar el lèxic del material escolar
§  Presentar o retrobar-se amb els personatges del curs.
§  Establir unes rutines de classe.
§  Presentar i començar el portafolis fent-ne la coberta.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     How old are you? I’m… Happy birthday!; pencil, crayons, rubber, school bag, scissors, glue; six, seven, eight, nine, ten.
Rutina: colors, números, salutacions, temps, sensacions.
LLENGUATGE PASSIU
Hello, Bye Bye, Good morning/afternoon, Time to go!, See you tomorrow, See you next lesson,  Sit down, please, Stand up, please, It’s Tex, Very good!, Well done! What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
Hello. Goodbye, what’s your name?, sunny, windy, rainy, snowy. How old are you?

UNITAT 1: I’M LATE! I’M LATE! I’M LATE!

TEMA
Dies de la setmana
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el llenguatge relatiu a la rutina matinal dels nens.
§  Reconèixer i dir els dies de la setmana.
§  Repassar els colors, els números i el vocabulari del temps.
LLENGUATGE ACTIU
Nou: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Estructures: wake up, get out of bed, have a shower, brush (your) teeth, get dressed, eat breakfast.
Repàs: colors, números, salutacions, temps
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)! What’s the weather today?

UNITAT 2: IT’S AUTUMN 

TEMA
La tardor
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic de la tardor.
§  Presentar i practicar el lèxic de les estacions.
§  Repassar el vocabulari dels colors, els números, el temps i els dies de la setmana.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     chesnuts, pumpkins, kites, leaves, trees, apples, Halloween, summer, autumn, winter, spring.
Repàs: Els colors, els números, les salutacions, el temps, els dies de la setmana.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye!, See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, What’s your favourite colour?, How many…?, What day is it today?

UNITAT 3: IT’S A SECRET... 

TEMA
Instruments musicals
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic dels instruments musicals.
§  Reconèixer i dir les estacions.
§  Repassar els colors, els números, el temps i els dies de la setmana.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     guitar, castanets, drum, maracas, piano, tambourine.
Expressions: singing, dancing, giving, playing.
Repàs: Els colors, els números, el temps i els dies de la setmana.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s you favourite…?, What’s the weather today? Can you play…?

UNITAT 4: WHAT’S THE MATTER? 

TEMA
Malalties
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic relacionat amb el fet de trobar-se malalt.
§  Reconèixer i respondre a la pregunta What’s the matter?
§  Repassar els colors, els números, el temps, els dies de la setmana i les sensacions.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     headache, sore throat, fever, cough, runny nose, measles.
Estructures: What’s the matter? I’ve got a…/ I’ve got…
Repàs: els colors, els números, el temps, els dies de la setmana i sensacions.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What’s you favourite…?, What’s the weather today? Can you play…? What’s the matter?

UNITAT 5: BUT I WANT CHIPS! 

TEMA
Els aliments.
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic de las verdures.
§  Presentar i practicar el lèxic de les hores dels àpats.
§  Repassar els colors, els números, els dies de la setmana, els aliments.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     potatoes, carrots, spinach, peanuts, corn, peas.
Estructures: It’s time to eat your…, breakfast, lunch, snack, dinner.
Repàs: Colors, números, dies de la setmana, el temps i aliments.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)! What’s the weather today?, Put on your…  Can you remember? Can I have a ..., please? It’s time to eat your...,  Can you play…?, What’s the matter?

UNITAT 6: LET’S GO TO TOWN! 

TEMA
La ciutat
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic de la ciutat.
§  Reconèixer i respondre a les preguntes Can you hear...? i Can you see...?
§  Repassar el vocabulari de les unitats 1 a 5.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     baker’s, butcher’s, fruit shop, clothes shop, park.
Estructures: Can you hear...? I can hear... / Can you see...? I can see...
Repàs: Els colors, els números, els dies de la setmana, la rutina matinal, la tardor, els instruments musicals, les malalties, el temps, les verdures.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, Put on your…,  Can you remember?, Can I have a ..., please?, It’s time to eat your..., Can you play…?, What’s the matter?, Can you hear...?, Can you see...?

UNITAT 7: WILD ANIMALS

TEMA
Els animals salvatges
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic dels animals salvatges.
§  Reconèixer i respondre a la pregunta What’s your favourite...? amb I love...
§  Repassar el vocabulari de les unitats 1 a 6.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     monkey, parrot, leopard, snake, hippo, elephant.
Estructures: What’s your favourite...? I love...
Repàs: Els colors, els números, el temps, els dies de la setmana, la rutina matinal, la tardor, els instruments musicals, les malalties, les verdures, la ciutat.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done!, We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye!, See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, Put on your…  Can you remember?, Can I have a ..., please?, It’s time to eat your...,  Can you play…?, What’s the matter?, Can you hear...?, Can you see...?, What’s your favourite...?, I love...

UNITAT 8: I LOVE THE BEACH! 

TEMA
Mitjans de transport.
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic del transport.
§  Aprendre a parlar de coses oposades (antònims).
§  Repassar el vocabulari de les unitats 1 a 7.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     bike, hot air balloon, boat, car, bus, plane.
Estructures i expressions: The opposite of big is small. The opposite of heavy is light.
Repàs: Els colors, els números, el temps, els dies de la setmana, la rutina matinal, la tardor, els instruments musicals, les malalties, les verdures, la ciutat, els animals salvatges.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, Put on your… , Can you remember?, Can I have a ..., please?, It’s time to eat your...,  Can you play…?, What’s the matter?, Can you hear...?, Can you see...?, What’s your favourite...?, I love..., What is the opposite of...?

UNITAT 9: SUMMER HOLIDAYS 

TEMA
Les vacances d’estiu
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic relacionat amb les vacances.
§  Aprendre a dir paraules per a descriure accions.
§  Repassar el vocabulari de les unitats 1 a 8.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     zoo, beach, farm, castle, museum, mountains.
Estructures: I’m walking!; I’m swimming!; I’m climbing!
Repàs: Els colors, els números, el temps, els dies de la setmana, la rutina matinal, la tardor, els instruments musicals, les malalties, les verdures, la ciutat, els animals salvatges, el transport.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, Put on your…,  Can you remember?, Can I have a ..., please? It’s time to eat your...,  Can you play…?, What’s the matter?, Can you hear...?, Can you see...?, What’s your favourite...?, I love..., What is the opposite of...?, What are you doing?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada