dimecres, 25 de setembre de 2013

Programació Curs 2013/2014 per P4: Splash A

Aquí teniu la programació del llibre que faran aquest curs 2013/14 els alumnes de P4.


SPLASH A: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS


UNITAT D’INTRODUCCIÓ: HELLO

TEMA
Salutacions i presentacions
OBJECTIUS
§  reconèixer i respondre a la pregunta What’s your name?
§  Presentar i practicar el lèxic dels colors.
§  Presentar i practicar el lèxic dels números de l’1 al 4
§  Presentar o tornar a presentar els personatges del curs.
§  Establir unes rutines de classe.
§  Presentar i començar els portafolis dels nens creant una pàgina de portada.
LLENGUATGE ACTIU
Nou: Hello, what’s your name?
I’m…
yellow, blue, green
one, two, three, four.
LLENGUATGE PASSIU
Hello, Bye Bye, Good morning/afternoon, Time to go!, See you tomorrow, See you next lesson, Sit down, please, Stand up, please, It’s Tex, Very good!, Well done! What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
Hello. Goodbye, what’s your name?, sunny, windy, rainy, snowy

UNITAT 1: LOOK AT MY MASK 

TEMA
Les parts de la cara
OBJECTIUS
§  Presentar el vocabulari de les parts de la cara i practicar-lo.
§  Reconèixer i respondre a la pregunta How are you?
§  Repassar els colors i els números.
LLENGUATGE ACTIU
Nou: Ears, eyes, nose, mouth, face, hair.
Estructures: How are you? I’m happy/ sad/ sleepy.
Els números 5 i 6
Repàs: Yellow, blue, green, red. Els números de l’1 al 4. Sunny, windy, rainy, snowy.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time _os ay Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today? 

UNITAT 2: WAIT AND SEE... 

TEMA
La família
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic de la família.
§  Reconèixer i respondre a la pregunta What’s your favourite colour?
§  Repassar el vocabulari dels colors, els números, les salutacions, el temps i els sentiments.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     mummy, daddy, sister, brother, granny, granddad.
Estructures: What’s your favourite colour? orange, brown, purple, pink.
Repàs: Els colors, els números, les salutacions, el temps, els sentiments.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, What’s your favourite colour?, How many…?

UNITAT 3: CHRISTMAS PRESENTS 

TEMA
Christmas (el Nadal)
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic de les joguines.
§  Reconèixer i respondre a la pregunta What do you want for Christmas?
§  Repassar els colors, els números i el temps.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     computer game, puppet, train, book, car, costume.
Estructures: What do you want for Christmas? I want a…, please.
Repàs: Els colors, els números i el temps.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, What do you want for Christmas?, What’s the weather today?

UNITAT 4: LET’S MAKE A SNOWMAN 

TEMA
La roba d’hivern
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic de la roba d’hivern.
§  Reconèixer i respondre correctament a la instrucció Put on your…
§  Repassar els colors, els números, el temps i els sentiments.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     socks, boots, sweater, jacket, hat, mittens.
Estructures: It’s cold. Put on your...
Repàs: els colors, els números, el temps i els sentiments.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)! What’s the weather today?, Put on your… , Can you remember?

UNITAT 5: WHAT DO YOU WANT TO BE? 

TEMA
Les professions
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic de les professions.
§  Reconèixer i respondre a la petición Can I have…? utilitzant vocabulari relatiu als objectes de l’aula.
§  Repassar els colors, els números, les joguines, la roba d’hivern, el temps i els sentiments.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     fire fighter, chef, shop assistant, teacher, doctor, waiter.
Estructures: Can I have a… , please?/ school bag, book, pencil, crayon.
Repàs: Colors, números, joguines, roba d’hivern, el temps i els sentiments.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)! What’s the weather today?, Put on your…  Can you remember? Can I have a ..., please?

UNITAT 6: THE LITTLE SEEDS 

TEMA
Les plantes
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic relatiu a les flors.
§  Reconèixer i respondre a les instruccions Look on/ under/ in…
§  Repassar el vocabulari de les unitats 1 a 5.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     seeds, shoots, stems, leaves, buds, flowers.
Estructures: Look on / under / in…
Repàs: Els colors, els números, les joguines, la roba d’hivern, la cara, la família, les professions, el temps, els sentiments.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!, It’s time to say Goodbye!, See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, Put on your…,  Can you remember? Can I have a ..., please?

UNITAT 7: I’M HUNGRY! 

TEMA
Els aliments
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic dels aliments.
§  Reconèixer i utilitzar correctament I like… en relació amb el lèxic dels aliments.
§  Repassar el vocabulari de les unitats 1 a 6.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     Sandwiches, cheese, chicken, salad, spaghetti, chocolate.
Estructures: I like… juice, bananas, yoghurt.
Repàs: Els colors, els números, les joguines, la roba d’hivern, la cara, la família, les professions, el temps, els sentiments, les flors.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, Put on your… , Can you remember?, Can I have a ..., please?, I like…

UNITAT 8: WAKE UP, TEX! 

TEMA
Els animals de la granja.
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic dels animals de la granja.
§  Aprendre algunes salutacions noves.
§  Reconèixer i respondre correctament a les instruccions: Get out of bed. Open your eyes. Go to bed. Close your eyes.
§  Repassar el vocabulari de les unitats 1 a 7.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     cow, horse, pig, sheep, hen, chick.
Estructures i expressions: Good morning. Good night. Get out of bed. Open your eyes.
Repàs: Els colors, els números, les joguines, la roba d’hivern, la cara, la família, les professions, el temps, els sentiments, les flors, els aliments.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)!, What’s the weather today?, Put on your…,  Can you remember?, Can I have a ..., please?, I like…

UNITAT 9: SAFE IN THE SUN 

TEMA
L’estiu
OBJECTIUS
§  Presentar i practicar el lèxic relacionat amb l’estiu.
§  Reconèixer i respondre a la instrucció Let’s (have a picnic).
§  Repassar el vocabulari de les unitats 1 a 8.
LLENGUATGE ACTIU
Nou:     sun cream, sun hat, T-shirt, water, sun, umbrella, sunglasses.
Estructures: Lets have a picnic!, Oranges, apples cherries.
Repàs: Els colors, els números, les joguines, la roba d’hivern, la cara, la família, les professions, el temps, els sentiments, les flors, els aliments, els animals de la granja.
LLENGUATGE PASSIU
Sit down, please, Stand up, please, Very good!, Well done! We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your face, Let’s sing the song!, Listen to the story!,  It’s time to say Goodbye! See you tomorrow/next time/next lesson, etc.
ESTRUCTURES COMUNICATIVES
We can say…, What’s this?, Who’s this?, What colour is it?, What number is it?, Touch your (nose)! What’s the weather today? Put on your…  Can you remember? Can I have a ..., please? I like…, Let’s have a picnic.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada