divendres, 4 de novembre de 2016

Programacions Curs 2016/2017 per 6è de Primària

Aquí es troba una descripció de la programació del llibre, que faran els nens de 6è de primària aquest any a l'anglès extraescolar.

ENGLISH KIT 6: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS

UNITAT STARTER: THE NATIONAL CHALLENGE

            COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Fer preguntes sobre els equips.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Conèixer els personatgs de English Kit 6.

·        Escoltar informació sobre els equips.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Escriure un perfil sobre mi.VOCABULARI

·        Repàs general del vocabulari anterior.

ESTRUCTURES

·        Have you ever been in Barcelona?

·        Yes, I have.UNITAT 1: AT THE NATURE PARK

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Practicar la pronunciació dels sons /eɪ/ i /e/.

·        Descriure les dimensions d’un objecte.

·        Fer una petita representació.

·        Cantar una cançó sobre activitats exteriors.

·        Parlar del que tenen els companys.

·        Parlar sobre rius.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir una entrevista i una crítica d’un llibre.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.

·        Escoltar un diàleg sobre la seguretat a la muntanya.

·        Escoltar i respondre preguntes.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un diàleg.

·        Fer un mapa conceptual.

·        Escriure sobre un llocs que coneixes.VOCABULARI

·        Al parc natural: A steep hill, a high waterfall, a dark cave…

·        Cursos del riu: Upper course, middle course, lower course…

·        Vocabulari adicional: Shallow, runs fast, river bank…

ESTRUCTURES

·        What do you usually do?

·        What are you doing today?

·        How high is the Mount Everest?

 

UNITAT 2: AT THE THEME PARK

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Fer una petita representació.

·        Parlar sobre les vacances.

·        Practicar pronunciació dels sons /aʊ/ i /ɒ/.

·        Fer recomanacions i repondre’n.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir un fullet per una escapada.

·        Llegir postals.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.

·        Escoltar un diàleg sobre el Projecte Eden.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un diàleg.

·        Escriure una postal.

VOCABULARI

·        Parc temàtic: A big wheel, a roller coaster, bumper cars…

·        Gràfics: Pie chart, section, bar chart…

·        Vocabulari adicional: Compare, data, per cent, percentage, represent…

ESTRUCTURES

·        Shall we go on the big wheel?

·        Why don’t we go on the bouncy castle?

·        How about going on the waterslide?

·        Let’s have a toffee apple!

 

UNITAT 3: AT THE AIRPORT

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Tenir una conversa per telèfon.

·        Fer una petita representació.

·        Parlar sobre experiencies personals.

·        Cantar una cançó sobre viatjar.

·        Parlar de perspectiva en dibuixos.

·        Practicar la pronunciació de /dӡ/ i /ʧ /.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir un mite grec.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer petites paraules i frases dins de la història.

·        Escoltar una conversa per la ràdio sobre volar.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un guió.

·        Explicar una història mitjançant un mapa.VOCABULARI

·        Aeroport: Check in your luggage, get your boarding card, go through security…

·        Art: Vanishing point, horizon, sight lines…

·        Vocabulari adicional: Perspective, runway, dot, distance, sandcastle…

ESTRUCTURES

·        When did you go to India?

·        I met a rock star last year.

·        Can I speak to Amy, please?

·        I’ll call back later.UNITAT 4: AT THE WEATHER CENTRE

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar dels canvis al temps.

·        Parlar d’experiències personals amb el temps.

·        Cantar una cançó sobre una tempesta.

·        Fer una petita representació.

·        Practicar la pronunciació de /z/ i /s/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir una pàgina web sobre condicions extremes (temporals).

·        Llegir alguns posts per internet.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases dins de la història.

·        Escoltar un informe sobre condicions extremes (temporals).d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un guió.

·        Escriure un informe sobre condicions extremes (temporals).VOCABULARI

·        Temps: A blizzard, a heatwave, thunder and lightning…

·        Vocabulari adicional: Precipitation, air pressure, rays, angles…

ESTRUCTURES

·        I was watching TV when the phone rang.

·        He hurt his knee when he was climbing a tree.

·        What happened when she was walking to school?

·        What were they doing when the storm started?

·        I think there’s going to be a storm.

·         UNITAT 5: ON THE FILM SET

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Parlar sobre películes.

·        Cantar una cançó sobre un actor.

·        Descriure la personalitat i aspecte d’alguna persona.

·        Fer una petita representació.

·        Practicar la pronunciació dels so /eə/ i /ɑ:/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir una crítica d’una película.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.

·        Escoltar un qüestionari sobre una pel·lícula.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un guió.

·        Escriure una crítica d’una pel·lícula.VOCABULARI

·        Plató pel·lícula: Stuntman, bodyguard, camera operator, fan, director…

·        Pel·lícules: Projector, frame, subtitle, shoot a film…

ESTRUCTURES

·        I’ll be at school this afternoon.

·        Will they be in Rio in April?

·        No, they won’t.

·        Do you think people will live on the moon?

·        What does he look like?

·        He’s got a moustache.UNITAT 6: AT THE CONCERT IN THE PARK

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Descriure una experiencia personal.

·        Fer una petita representació.

·        Parlar sobre shows.

·        Cantar una cançó sobre sorolls de terror.

·        Parlar sobre música jazz.

·        Practicar la pronunciació dels sons /ɪ/ i /aɪ/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir una entrevista a una revista.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un diàleg.VOCABULARI

·        Concert: Drummer, guitarist, lead singer…

·        Musica: Notes, saxophone, tune…

·        Vocabulari adicional: improvise, style, slaves…

ESTRUCTURES

·        That must be right.

·        She could be with her friends.

·        They can’t be watching a film.

·        She’s played in ten different countries.UNITAT 7: AT THE SURVIVAL CAMP

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Fer una petita representació.

·        Preguntar sobre alguna cosa que has perdut.

·        Parlar sobre el que t’agradaria fer.

·        Cantar una cançó sobre viure a una illa deserta.

·        Parlar sobre mètodes de supervivencia.

·        Practicar pronunciació dels sons /s/ i /ʃ/.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir un qüestionari sobre supervivencia.

·        Llegir una entrada d’un diari.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.

·        Escoltar un diàleg.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un guió.

·        Escriure una entrada a un diari.VOCABULARI

·        Supervivencia: Shelter, rucksack, fishing line…

·        Animals: Fur, claws, skin, tongue…

ESTRUCTURES

·        If he’s hungry, he’ll go fishing.

·        If it rains, we won’t play football.

·        What will we do if it rains?

·        I can’t find the frying pan.

·        I’ve lost my rope.UNITAT 8: AT THE PLANETARIUM

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Donar opinions.

·        Practicar la pronunciació dels sons /eɪ/ i /æ/.

·        Fer una petita representació.

·        Parlar del que m’agradaria fer.

·        Cantar una cançó sobre viatjar per l’espai.

·        Parlar sobre els planetes.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir un fullet de vacances.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases dins la història.

·        Escoltar un programa de ràdio sobre l’espai exterior.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un guió.

·        Escriure sobre les vacances.VOCABULARI

·        Planetarium: Telescope, moon, alien, rocket, space…

·        Planets: Mercury, Venus, Mars…

·        Vocabulari adicional: Billions, orbit, diameter…

ESTRUCTURES

·        What would you do if you saw someone famous?

·        I’d say hello!

·        If she had a lot of money, she’d go travelling.UNITAT 9: AT THE MUSEUM

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Preguntar i respondre per direccions.

·        Practicar pronunciació dels sons /ɜ:/ i /ʌ/.

·        Fer una petita representació.

·        Parlar sobre visitar un museu.

·        Cantar una cançó sobre una visita al museu.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):

·        Llegir una història.

·        Llegir un guió.

·        Llegir textos sobre museus.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules i petites frases de la història.

·        Escoltar un diàleg sobre un museu de ciència.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):

·        Completar un guió.

·        Escriure un text sobre un lloc.VOCABULARI

·        Museu: Information, desk, ticket office…

·        Formes geomètriques: Cube, cuboid, cylinder…

·        Vocabulari adicional: three-dimensional, height, width, top…

ESTRUCTURES

·        Where did the Romans live?

·        How many Cds do you have?

·        What colour is a panda?

·        When was Einstein born?

·        Who made the first film?
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada