divendres, 4 de novembre de 2016

Programacions Curs 2016/2017 per 1r de Primària

Aquí es troba una descripció de la programació del llibre, que faran els nens de 1r de primària aquest any a l'anglès extraescolar.


ENGLISH KIT 1: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS
UNITAT 1: HELLO MR FIXIT!
            COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar una cançó.
·        Recitar rimes.
·        Parlar dels colors preferits.
·        Representar una història.
·        Centrar-se en el so inicial /p/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar els colors.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer salutacions (hello, goodbye..), nombres (one, two…) i colors (yellow, orange…).
·        Escoltar una història.
·        Fer un dictat de colors.
·        Comprendre algunes frases bàsiques.
VOCABULARI
·        Salutacions: hello, goodbye,bye…
·        Personatges English Kit: Fred, Flo…
·        Colors: red, blue, green…
·        Nombres: one, two, ten…
·        Formes geomètriques: big, small, triangle, square…
ESTRUCTURES
·        What’s your name?
·        I’m Aleix.
·        My favourite colour is…
·        What colour is your bag?
·        What’s this?
·        Are you ready?
·        Stand up.
·        Sit down.


UNITAT 2: THE SCHOOL SHOW
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar dues cançons.
·        Recitar rimes.
·        Preguntar i respondre sobre el nom i l’edat.
·        Parlar sobre els membres de la familia.
·        Representar una història.
·        Centrar-se en el sons inicials /s/ i /b/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar els membres de la família.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer membres de la família (mum, dad..) i colors (yellow, orange…).
·        Escoltar una història.
·        Fer un dictat de colors.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules dels membres de la familia.
·        Escriure el nom i l’edat.

VOCABULARI
·        Membres de la família: Mum, Dad, Grandma…
·        Persones: man, woman, boy, girl…
ESTRUCTURES
·        How old are you?
·        I’m six years old.
·        Who can you see in this picture?
·        I can see a man.
·        Pleased to meet you.
·        That’s not polite!
·        Well done!
·        Good luck!
·        Oh dear!


UNITAT 3: THE PICNIC
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar dues cançons.
·        Recitar rimes.
·        Preguntar i respondre sobre el nom i l’edat.
·        Parlar de les coses que portes
·        Entendre’s amb algú per intercambiar alguna cosa.
·        Centrar-se en el sons inicials /s/ i /b/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar les paraules per menjar i beguda.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per menjar i beguda (apple, banana, juice…)
·        Escoltar una història.


d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules dels membres de la familia.
·        Escriure el nom i l’edat.

VOCABULARI
·        Menjar: Orange, cake, biscuit…
·        Beguda: milk, fizzy drink, juice…
ESTRUCTURES
·        I’ve got an apple…
·        How many spoons of sugar?
·        Three spoons of sugar, please.
·        Good/bad for you.
·        What clean/dirty hands!
·        What have you got?
·        Can I have a banana?


UNITAT 4: THE TOY CUPBOARD
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar dues cançons.
·        Recitar rimes.
·        Preguntar i respondre on és alguna cosa (de la classe).
·        Parlar de que estan fetes les coses.
·        Representar una història.
·        Centrar-se en el sons inicials /r/ i /pl/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar les paraules per joguines.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per joguines (car, doll, ball…)
·        Escoltar una història.
·        Relacionar paraules que comencen amb el mateix so.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules pels joguines i materials.

VOCABULARI
·        Joguines: Car, doll, ball…
·        Materials: plastic, wood, metal…
ESTRUCTURES
·        Where’s my pencil?
·        It’s here.
·        It isn’t here.
·        What colour is the ball?
·        Can you see my teddy?
·        What colour’s the ball?
·        Here’s your car.
·        I want my doll.


UNITAT 5: PUPPETS
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar dues cançons.
·        Recitar rimes.
·        Preguntar i respondre sobre el color d’ulls i cabell.
·        Parlar de les parts del cos d’una titella.
·        Representar una història.
·        Centrar-se en el sons inicials /h/ i /f/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar les paraules per les parts del cos i la cara.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per parts del cos (head, arms, legs…)
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per les parts del cos.

VOCABULARI
·        Parts del cos: Feet, fingers, toes…
·        Parts de la cara: hair, eyes, nose…
ESTRUCTURES
·        What colour hair/eyes have you got?
·        I’ve got red hair and green eyes.
·        Move the legs.
·        That’s easy.
·        That’s impossible.
·        Don’t be silly.
·        Where’s the puppet box?


UNITAT 6: AT THE FARM
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar dues cançons.
·        Recitar rimes.
·        Parlar de les coses que ens agraden i o no ens agraden
·        Representar una història.
·        Centrar-se en el sons inicials /d/ i /t∫/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar les paraules pels animals.
·        Reconèixer les primeres lletres de les paraules.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules pels animals (dog, cat, hen…)
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules pels animals.
·        Completar uns mots encreuats.

VOCABULARI
·        Animals:  Cow, sheep, goat…
·        Cries animals: foal, lamb, puppy, kitten…
ESTRUCTURES
·        I like…
·        I don’t like…
·         What’s your favourite animal?
·        Where are the ducks?
·        What’s your favourite animal?
·        Come and feed the sheeps.
UNITAT 7: AT THE PARK
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar una cançó
·        Recitar rimes.
·        Parlar del que pots fer i del que no pots fer.
·        Representar una història.
·        Centrar-se en el sons inicials /r/ i /w/.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar les paraules per habilitats i accions.
·        Reconèixer les lletres inicials de les paraules.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per habilitats i accions (run, jump, climb a tree…)
·        Escoltar una història.
·        Seguir una ruta per un mapa.
·        Seguir un laberint.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per habilitats i accions.
·        Completar frases senzilles.

VOCABULARI
·        Accions: Walk, hop, fly…
·        Habilitats: ride a bike, kick a ball, climb a tree, swim…
ESTRUCTURES
·        I can play football.
·        I can’t fly.
·        He can read and write.
·        Can you jump?
·        Let’s ride our bikes!


UNITAT 8: NEW CLOTHES
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar dues cançons.
·        Parlar del temps que fa.
·        Parlar del que portes posat.
·        Representar una història.
·        Centrar-se en el sons inicials /∫/ i /dʒ /.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar les paraules per la roba i el temps.

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per la roba (dress, T-shirt, shorts…)
·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per la roba i el temps.
·        Completar frases senzilles.
·        Fer uns mots encreuats.

VOCABULARI
·        Roba: Trousers, jumper, skirt…
·        Temps: windy, raining, cloudy…
ESTRUCTURES
·        I’m wearing blue jeans.
·        What’s the weather like?
·        It’s hot.
·        I’ve got a pink dress.
·        What can I wear?
·        He’s got some special clothes.


UNITAT 9: HOUSE AND HOME
          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES
a)     Comunicació oral
Participar en interaccions orals:
·        Cantar dues cançons.
·        Recitar rimes.
·        Parlar de l’habitació on és algú.
·        Parlar d’on són les coses en un mapa senzill.
·        Centrar-se en el sons inicials /g/ i /l/.
·        Representar una història.

b)     Comprensió lectora
Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura (Opcional):
·        Llegir una història.
·        Llegir i identificar les paraules per les parts i habitacions d’una casa i llocs de la ciutat.
·        Distingir entre pronom masculí i femení: he’s/ she’s…

c)      Comprensió oral
Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:
·        Reconèixer paraules per les habitacions d’una casa (living room, kitchen, bedroom…)
·        Escoltar una història.
·        Seguir una ruta per una casa.

d)     Expressió escrita
Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura (Opcional):
·        Escriure les paraules per les habitacions de casa i llocs de la ciutat.
·        Completar frases senzilles.
·        Fer uns mots encreuats.

VOCABULARI
·        Habitacions de casa: Hall, garage, garden…
·        Llocs de la ciutat: House, bus stop, shop, school…
ESTRUCTURES
·        Where’s the bus stop?
·        He’s/She’s in the living room.
·        Norton’s missing!
·        Is he here?
·        Look at that!Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada