divendres, 4 de novembre de 2016

Programacions Curs 2016/2017 per 2n de Primària

Aquí es troba una descripció de la programació del llibre, que faran els nens de 2n de primària aquest any a l'anglès extraescolar.

ENGLISH KIT 2: PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS

UNITAT 1: NEW FRIENDS

            COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar dues cançons.

·        Parlar de la teva alçada.

·        Representar una història.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar els dies de la setmana.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Reconèixer els nombres (one, two…) i els personatges.

·        Escoltar una història.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules dels dies de la setmana.

·        Escriure els nombres i els pronoms he/she.VOCABULARI

·        Dies de la setmana: Monday, Tuesday, Wednesday

·        Mesures matemàtiques: metre, centimetre

·        Nombres: one, two, thirteen, twenty-two, thirty…

ESTRUCTURES

·        What’s your name?

·        I’m Aleix.

·        My favourite day is…

·        How old is she?

·        She’s fourteen years old.

·        Who’s that?

·        How told is she?

UNITAT 2: THE TREEHOUSE

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

e)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar dues cançons.

·        Recitar rimes.

·        Parlar sobre imatges/dibuixos.

·        Representar una història.f)       Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar les paraules per mobles (window, picture…)g)     Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Reconèixer les paraules per mobles (bed, table, chair…).

·        Escoltar una història.h)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules per els mobles.VOCABULARI

·        Mobles: Rug, cushion, sofa, mirror, window…

ESTRUCTURES

·        Where is she?

·        Is she under the table?

·        Is it correct?

·        I can see a picture on the wall.

UNITAT 3: COME AND PLAY

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar dues cançons.

·        Parlar de les coses que tenen/porten els altres.

·        Classificar diferents coses amb categories.

·        Representar una història.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar les paraules per joguines.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Reconèixer paraules per joguines (frisbee, bike…)

·        Escoltar una història.

d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules per joguines.

·        Escriure algunes frases bàsiques (He’s/She’s got a bike…).VOCABULARI

·        Joguines: Ball, bike, yo-yo, kite…

·        Transports: motorbike, plane, car, wheel…

ESTRUCTURES

·        She’s got a car.

·        It’s broken!

·        Never mind.

·        Whatch my tricks!

·        Wave at me!

UNITAT 4: AT THE WILDLIFE PARK

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar dues cançons.

·        Fer preguntes per identificar animals.

·        Parlar del que poden fer diferents animals.

·        Representar una història.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar els animals salvatges i les parts del cos dels animals.

·        Reconèixer les inicials de les paraules.

·        Identificar els animals salvatges amb descripcions.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Reconèixer paraules per animals (dolphin, zebra, giraffe…) i parts dels animals (wings, tail, beak…)

·        Escoltar una història.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules pels animals salvatges.

·        Escriure el que poden fer diferents animals.VOCABULARI

·        Animals salvatges: Dolphin, bat, crocodile, parrot…

·        Parts del cos dels animals: feathers, jaws, claws…

ESTRUCTURES

·        It can run a lot.

·        Can it fly?

·        It’s colour is yellow.

·        It’s got claws.

·        Start like this.UNITAT 5: AT THE SHOP

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar dues cançons.

·        Dir els numeros de l’1 al 100.

·        Demanar per algun objecte a una botiga.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar les paraules per joguines petites.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Reconèixer paraules per joguines petites (marbles, balloons, figures…)

·        Escoltar una història.

·        Escoltar i intentar entendre parts d’una conversació.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules per joguines petites i material escolar.

·        Escriure les paraules per formes geomètriques.

·        Escriure sumes.VOCABULARI

·        Joguines petites: Marbles, balloons, key rings…

·        Material escolar: Sharpeners, rubbers, stickers…

·        Formes geomètriques: Square, circle, triangle…

·        Diners: pound, p(pence), money, buy…

ESTRUCTURES

·        Can I have your pencil, please?

·        Yes, here you are.

·        Can you see a triangle?

·        Yes, I can.

·        How much is it?

·        Can she buy a pencil for me?

UNITAT 6: LUNCHTIME

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar dues cançons.

·        Recitar rimes.

·        Preguntar i expresar opinions.

·        Representar una història.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar les paraules pels aliments i grups d’aliments.

·        Llegir i reconèixer aliments amb la seva descripció.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Reconèixer paraules per aliments (cheese, tuna, chicken…) i grups d’aliments (meat, dairy, cereal, vegetables…).

·        Escoltar una història.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules per aliments i grups d’aliments.

VOCABULARI

·        Aliments:  Sardines, tomatoes, sausages, rice…

·        Grups d’aliments: Fruit, fish, vegetables…

ESTRUCTURES

·        Do you like cheese?

·        I don’t like vegetables.

·        What is it?

·        It is a cereal.

UNITAT 7: AT THE FAIR

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar una cançó

·        Recitar rimes.

·        Expressar emocions.

·        Representar una historia.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar les paraules per sentiments i emocions.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar I reconeixer instruments musicals i paraules per sentiments.

·        Escoltar una història.

·         d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules per sentiments i insturments musicals.VOCABULARI

·        Sentiments i emocions: Sad, cross, scared, sleepy…

·        Insturments musicals: Flute, violin, xylophone…

ESTRUCTURES

·        Are you happy?

·        I feel tired.

·        What can you hear?

·        Is it a loud sound?

·        A strong beat.

·        Pass it on.

 

UNITAT 8: AT HOME

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar dues cançons.

·        Parlar del que faig al cap de setmana.

·        Representar una història.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar les paraules per activitats interiors i accions amb aigua.c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar i reconèixer parts d’una conversa.

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules per activitats interiors i accions amb aigua.d)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules per activitats interiors i accions amb aigua.VOCABULARI

·        Activitats interiors: Watch TV

·        Accions amb aigua: Have a shower, clean my teeth, wash up, have a bath.

ESTRUCTURES

·        What are you doing?

·        I’m watching TV.

·        How many times do you play on the computer.

·        How much water?

·        How many bottles?UNITAT 9: AT THE POOL

          COMPETÈNCIES DIDÀCTIQUES

a)     Comunicació oral

Participar en interaccions orals:

·        Cantar dues cançons.

·        Representar una història.b)     Comprensió lectora

Lectura de paraules i frases senzilles – Pre-lectura:

·        Llegir una història.

·        Llegir i identificar les paraules per activitats exteriors i jocs per nens.

·        Distingir entre pronom masculí i femení: he’s/ she’s…c)      Comprensió oral

Poder entendre textos orals senzills dins del context de l’ aula:

·        Escoltar i relacionar parts d’una conversa.

·        Escoltar una història.

·        Reconèixer paraules per activitats exteriors i jocs de nensd)     Expressió escrita

Escriptura de paraules i frases senzilles - Pre-escriptura:

·        Escriure les paraules per activitats exteriors i jocs de nens.VOCABULARI

·        Activitats exteriors: Float, eat an ice-cream, swim…

·        Jocs per nens: Play leapfrog, play marbles, play with a top.

ESTRUCTURES

·        What is he doing?

·        He’s eating an ice-cream.

·        I’m swimming.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada